สุดทึ่ง! พบทะเบียนนามสกุลโบราณ อายุกว่า 100 ปี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค้นพบทะเบียนนามสกุลโบราณ อายุกว่า 100 ปี ยังคงหลงเหลือให้บุตรหลานได้ทราบถึงต้นตระกูลที่บรรพบุรุษมาขอจดทะเบียนนามสกุลเป็นครั้งแรก