หิมะตกในทะเลทรายของซาอุดิอาระเบีย

คลื่นความหนาวเย็นพัดผ่านซาอุดิอาระเบีย ส่งผลให้เกิดหิมะตกในหลายพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส