กองทัพเรือรัสเซียซ้อมรบกระสุนจริงในทะเลบอลติก

รัสเซียทำการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ จนประเทศใกล้เคียงต้องปิดน่านฟ้ารวมทั้งประกาศเตือนระวังภัยการเดินเรือทางทะเล