เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์

ภาคเอกชนร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย