ต้องเร่งกอบกู้! มลพิษภัยคุกคามทำร้าย “ทัชมาฮาล”

ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักและมรดกโลกที่โด่งดังที่สุดของอินเดียกำลังเผชิญกับภัยมลพิษ ที่ทำลายความงดงามและเปลี่ยนสีตัวอาคาร ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

อินเดียจำกัดนักท่องเที่ยวเข้าชม “ทัชมาฮาล” ได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 นี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่จะไปเยือน “ทัชมาฮาล” ในประเทศอินเดียจะถูกจำกัดเวลาเข้าเยี่ยมชมได้เพียงครั้งละ 3 ชั่วโมง หลังเกิดปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวล้นทะลัก