นักท่องเที่ยวเยือน “ญี่ปุ่น” ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี [คลิป]

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นได้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 5 ปี เหตุเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง

คนไทยยังมั่นใจ ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น แม้เกิดวิกฤติ ภัยธรรมชาติ

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายอันดับต้น ของคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดๆ กัน ถึง 2 เหตุการณ์ ก็ทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยว แต่กับนักท่องเที่ยวไทย พบว่ามีกังวลบ้างเล็กน้อย