พาชม “ตลาดเก่าวังกรด” มนต์เสน่ห์ เมืองพิจิตร

ะพาไปเที่ยวชิมของอร่อย ในตลาดเก่าวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อายุประมาณ 100 ปี พร้อมไหว้พระขอพรศาลเจ้าพ่อวังกลม เเละเยี่ยมชมบ้านหลวงประเทืองคดี