ฟิลิปปินส์ปิดเกาะโบราไกย์ 6 เดือน คาดกระทบการท่องเที่ยว

รัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมประกาศปิดเกาะโบราไกย์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม