ยโสธรนำร่อง 6 แห่ง จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จังหวัดยโสธรจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น