ลองไปแล้วจะรู้! เที่ยวเมืองรอง ใกล้กรุงเทพฯ

ท่องเที่ยวเมืองรองในมุมมองใหม่ ที่ท้าทายและสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แต่ละภูมิภาค ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย