สะพัด! คลังส่งสัญญาณควบรวม “กรุงไทย – ทีเอ็มบี”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “สะพัด! คลังส่งสัญญาณควบรวม “กรุงไทย – ทีเอ็มบี”” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ