แพทย์เตือน โฆษณานวดนอกสถาน “เสี่ยงโดนล่วงละเมิด-ติดโรค”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนไม่ควรรับบริการนวดนอกสถานที่ เสี่ยงติดโรค บาดเจ็บ หรือเกิดการล่วงละเมิดทางเพศ