“ม. กรุงเทพธนบุรี” เปิดโครงการ ดุษฎีบัณฑิตสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่

ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ นอกจากความสามารถของบุคคลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อต่อยอดการบริหาร นักธุรกิจหลายคนจึงให้ความสำคัญ