ผลการศึกษา ชี้ มลพิษทางอากาศ อาจทำให้เราโง่ลง

ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่และหลายประเทศทั่วโลก ต้องรับมือกับปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งนอกจากมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า มันอาจจะทำให้เราโง่ลงได้ด้วย