นับถอยหลังบอลโลก!! กระแสเล่นพนันพุ่งสูงขึ้น

ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนา“นับถอยหลัง 8 แมตช์อันตราย เหยื่อพนันจะเลี่ยงหรือจะเสี่ยง?”