เตือนชาวนา ระวัง!! “แมลงบั่ว” หวั่นทำลายนาข้าว ช่วงอากาศชื้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนขอให้ชาวนาหมั่นสำรวจแปลงนา เพื่อเฝ้าระวังแมลงบั่ว ที่อาจเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับนาข้าวใน เนื่องจากในช่วงอากาศค่อนข้างชื้น จากฟ้าคะนองในระยะแรก และจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

ชาวนาปิ๊งไอเดีย! ปรับคันนาเป็นแปลงปลูกพริก

ในช่วงที่นาข้าวหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่สามารถทำนาได้ รวมถึงต้องข้อจำกัดอื่นๆ ทีทำให้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่ใช่กับเกษตรกรที่ จ.นครราชสีมา เพราะที่นี่มีไอเดียปรับนาข้าวให้เป็นแปลงงปลูกพริก ลดความเสี่ยง แถมสร้างรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือน

“สวนคุณปู่” จากนามรดก สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

วิถีถิ่น วิถีชาวบ้าน หากรู้จักใช้ไอเดียสร้างสรรค์ ก็สามารถเข้าถึงผู้คนเป็นวงกว้างได้ แถมยังสร้างผลตอบแทนที่เป็นทั้งรายได้และความสุขใจ ได้อีกด้วย อย่างที่สวนคุณปู่ จ.บุรีรัมย์ ที่นามรดก 24 ไร่ ที่ตอนนี้ ทายาทรุ่นหลานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผืนนาแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไปแล้ว

บ้านเรือน-นาข้าวเสียหาย หลังน้ำป่าจากดอยตุงทะลัก!

เกิดน้ำป่าทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ไร่ ส่งผลทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีบ้านเรือนราษฎรและ นาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหาย

เปลี่ยนนาให้เป็นบ่อเลี้ยงปลา สร้างรายได้ 6,000 บาทต่อวัน

ชาวบ้านจังหวัดยโสธรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด โดยเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ให้กินพืชผักและปลูกข้าวเอาไว้เป็นอาหารของปลาเพื่อจับปลาส่งขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว

ประมวลภาพ “ซ้อมพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ”

ภาพซ้อมพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพระยาแรกนา ได้เข้าร่วมซ้อมในพิธี ณ บริเวณนาจำลองที่ท้องสนามหลวง พระยาแรกนาจะไถหว่านพันธุ์พืช โดยใช้พันธุ์พืชที่นางเทพีหาบตามหลังหว่านลงบนนาจำลองเสมือนเป็นการประกาศแก่เกษตรกรว่า ฤดูกาลทำนาเริ่มแล้ว โดยสมมุติว่าพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาเริ่มการหว่านไถเป็นแบบอย่างและเป็นมงคล เพื่อให้เกษตรกรดำเนินตาม