เร่งมือ! ชาวบ้านยโสธรช่วยกันถอนต้นกล้าข้าวหนีน้ำท่วม!

ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีและระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านจึงต้องช่วยกันเร่งถอนต้นกล้าข้าว สำหรับเตรียมปักดำนาให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนก่อนที่ปริมาณน้ำจะไหลเข้าท่วมเสียหายทั้งหมด