ชาวนาแสดงความจงรักภักดี แปลสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๑๐

นาข้าวใน จ.สุโขทัย กำลังเขียวขจีไปด้วยต้นข้าวพันธุ์หอมมะลิ ซึ่งถูกตัดแต่งให้เป็นสัญญลักษณ์เลข ๑๐พร้อมข้อความ”ทรงพระเจริญ”เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐