“ดร.ยุ้ย” นางงามไฮโซนำทีมยื่นตั้งพรรค

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อนเมื่อ “ดร.ยุ้ย” นางงามไฮโซนำทีมยื่นตั้งพรรคการเมือง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night