แฉ! ตำรวจ สน.พหลโยธิน ถูกนายหักเบี้ยเลี้ยงซื้อแอร์

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อนกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน ถูกผู้บังคับบัญชาหักเบี้ยเลี้ยงเพื่อนนำเงินไปซื้อแอร์ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night