นายกจ่อร่วม ถก “สุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง” ที่เมืองเสียมราฐ

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา