“อินเดีย” เปิดรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

อินเดียเปิดรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 182 เมตร ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพราะเผชิญการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวและชาวบ้าน