“ไทย-ออสเตรเลีย” จับมือ! เดินหน้าความสัมพันธ์ ทั้งในกรอบอาเซียน-ทวิภาคี

นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือกับ นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย เดินหน้าความสัมพันธ์ ทั้งในกรอบอาเซียน-ทวิภาคี ก่อนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 อย่างเป็นทางการ