ดุสิตโพล ชี้ ปชช. มองเป็นสิทธินายกฯ สนใจการเมือง

“สวนดุสิตโพล” เผย ประชาชนร้อยละ 40.50 มองเป็นสิทธิ ของนายกรัฐมนตรี ไม่ประกาศคำพูดชัดเจนในเรื่องการเมือง ส่วนร้อยละ 57.26 ให้รัฐมนตรีสนับสนุน หัวหน้าพรรคได้