กฟน. ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงาน “ก้าวสู่วิถีอนาคต เพื่อมหานคร ที่ยั่งยืน Sustainable Growth of Metropolis” แสดงวิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กฟน.