ยกย่อง “วสิษฐ เดชกุญชร” ต้นแบบคนซื่อสัตย์

ประมนต์ สุธีวงศ์ ยกย่อง พล.ต.อ.วสิษฐ เดขกุญชร ต้นแบบบุคคลซื่อสัตย์สุจริต พร้อมสานต่องานต่อต้านคอร์รัปชัน