ตั้งพรรคได้! กกต.รับรองจัดตั้ง อีก 5 พรรค พลังธรรมใหม่ – ประชาชนปฏิรูปส่วนที่เหลือรอแก้ไข

กกต. ออกหนังสือแจ้งจัดตั้งพรรคเพิ่มอีก 5 พรรคการเมือง มี พลังธรรมใหม่ – ประชาชนปฏิรูป ร่วมด้วย ขณะที่เรียก 33 พรรคต้องแก้ไข เพราะเอกสารหลักฐานไม่ครบ ชื่อย่อซ้ำพรรคเก่าที่ถูกยุบ