รถรับ-ส่งนักเรียน จะปลอดภัยจำเป็นต้องมี “นายท้าย”

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นร่วมกับบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ได้จัดอบรมผู้ดูแลความปลอดภัยท้ายรถหรือนายท้าย-ของรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้รถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย