รองหัวหน้ากลุ่มมูจาฮีดีนฯ แกนนำป่วนใต้ เข้ามอบตัวต่อ มทภ.4

รองหัวหน้ากลุ่มมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี เดินทางเข้ามอบตัวต่อ แม่ทัพภาคที่ 4 หลังมีหมายจับรวม 8 หมาย เหตุที่เข้ามอบตัวครั้งนี้เนื่องจากเบื่อหน่ายต่อขบวนการที่เริ่มขาดอุดมการณ์