คนไทยยังมั่นใจ ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น แม้เกิดวิกฤติ ภัยธรรมชาติ

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายอันดับต้น ของคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดๆ กัน ถึง 2 เหตุการณ์ ก็ทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยว แต่กับนักท่องเที่ยวไทย พบว่ามีกังวลบ้างเล็กน้อย