โปรดเกล้าฯ ‘วิรัช ชินวินิจกุล’ พ้นตำแหน่งองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯให้“วิรัช ชินวินิจกุล” พ้นจากตำแหน่งองคมนตรี