ศาล ไม่ให้ประกัน “โกรัตน์” ครอบครัว “กุลคง”7 ชีวิต กลับบ้าน

ชาวปากพนังร่วมยินดี หลังจากที่ครอบครัว “กุลคง” ทั้ง 7 คน ที่ต้องหนี “โกรัตน์” หัวหน้าครอบครัว ที่ขู่ฆ่าจนต้องไปอยู่จังหวัดตรัง กลับถึงบ้านที่นครศรีธรรมราชแล้ว เมื่อหลังศาลปากพนังไม่ให้ “โกรัตน์” ประกันตัว