“วิลาศ” ติงเว็บไซต์รัฐสภาใหม่ ไม่อัพเดทงบฯก่อสร้าง 

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทักท้วงงบฯ ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ของบฯเพิ่มกว่า 1.7 พันล้านบาท เน้นระบบไอซีที ติงเว็บไซต์ไม่อัพเดทงบฯ