ประมุขสงฆ์ต่างชาติ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

รมว.วธ. นำประมุขสงฆ์-พระสงฆ์ กัมพูชา-เมียนมา-ศรีลังกา และพุทธศาสนิกชนต่างประเทศ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา