“ศรีสุวรรณ” ร้อง อย.เปิดรายชื่อ 12 ร้านอาหารญี่ปุ่นนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะ

แถลงการณ์สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เรื่อง ขอคัดค้านการนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะและขอให้ อย.เปิดเผย 12 ร้านอาหารญี่ปุ่นให้ผู้บริโภคทราบ