สทนช. เตรียมประชุมด่วน ปรับแผนจัดการน้ำ พบพื้นที่เสี่ยง 31 จังหวัด

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต เตรียมประชุมปรับแผนจัดการน้ำ พร้อมเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณ แม่น้ำโขง ป่าสัก และปราจีนบุรี