ททท.พาทูตตามรอยศาสตร์พระราชา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. นำคณะทูตจาก 10 ประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่องเที่ยว ตามโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว”