“นอภ.สุไหงปาดี” ลงพื้นที่ 6 ตำบล “นราธิวาส” เยี่ยม “ชคต.” สร้างขวัญกำลังใจ

นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 6 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ