“บิ๊กอู๋” ยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา ร่วมดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาส่วนที่เหลือ เสร็จทันในภายสิ้นเดือนมิถุนายน 2561