ย้อนรอยมหากาพย์ คดี GT200 “ไม้ล้างป่าช้า”

เป็นเวลาเกือบ 10 ปีที่เครืี่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ของไทย ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าใครต้องรับผิดชอบกับงบประมาณที่ต้องสูญเสียไป ซึ่งเครื่อง GT200 เครื่องนี้ถูกนำเข้ามาในไทยในช่วงที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เริ่มเกิดความไม่สงบและได้รับความนิยมไปในหลายหน่วยงาน จนมีการสั่งซื้อมากถึง 1,398 เครื่อง ป็นเงินกว่า 1,134 ล้านบาท