ประมวลภาพ “แจ๊ค หม่า”เยือนไทยประกาศแผนลงทุน “อีอีซี”

นายแจ๊ค หม่า (Jack Ma) ประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา เยือนประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน 2561
เพื่อประกาศแผนการลงทุนของอาลีบาบาในพื้นที่อีอีซี (Eastern Economic Corridor : EEC)
รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซ