“สภาวิศวกร” จี้ “บิ๊กตู่” ทบทวนสร้าง เทอร์มินอล 2 ไม่อยู่ในผังแม่บท

สภาวิศวกร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เสนอแนะทบทวนการก่อสร้าง อาคารเทอร์มินอล 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังแบบที่ออกไว้ ไม่ปรากฎในแผนแม่บท วอนคำนึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยว และผลกระทบระยะยาว