คลื่นลูกใหม่มาแรง! 2 สิงห์ดำ อายุ 40 เศษ ขยับขึ้นตำแหน่งผู้ว่า-ผู้ตรวจฯ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธ ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”