ส่งต่อน้ำใจ มอบของช่วยสปป.ลาว ผ่านสถานกงสุลใหญ่

การลำเลียงสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในหลายพื้นที่ของ สปป.ลาว ผ่านสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย จากน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศ