กรมบัญชีกลาง ยัน!! ปรับเพิ่มบำนาญ 40,000 ไม่เป็นความจริง

กรณีที่มีข่าวทางโซเชียล กรมบัญชีกลาง ปฏิเสธปรับเพิ่มเงินบำนาญเป็น 40,000 บาท ไม่เป็นความจริง