ชมรมสื่อส่วนกลางอุบลฯ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ “วันนักข่าว”

ชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางอุบลราชธานี จับมือภาคประชารัฐ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาสนาม BBL สร้างพัฒนาการแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง เนื่องในวันนักข่าว