ล่ารายชื่อจริง!! แต่เส้นทางร่างกฎหมายนี้  “อีกยาวไกล”

โลกออนไลน์ กำลังมีการส่งต่อข้อความ เพื่อระดมขอรายชื่อสนับสนุน ร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3 ฉบับ โดยใช้วิธีการส่งต่อทางไลน์ และขยายผลผ่านโซเชียลอื่นๆ