โจรหัวหมอ! ใช้โดรนขนสมาร์ทโฟนเถื่อนมูลค่า 2 พันล้านบาท

จีนจับกุมขบวนการลักลอบขนสมาร์ทโฟนเถื่อนจากฮ่องกงเพื่อนำมาขาย โดยมูลค่าสมาร์ทโฟนที่ตรวจยึดมาได้ในครั้งนี้ คิดเป็นเงินมากถึง 2 พันล้านบาท