‘NMG’ เนื้อหอม! บิ๊กเนมตบเท้าประมูล ‘สมบัติ-กันตนา’ลงชื่อแย่งชิง ช่อง’NOW26′

บิ๊กเนมตบเท้าซื้อสินทรัพย์ NMG คับคั่ง! “กันตนา”จ่อฮุบช่องNOW26 “สหพัฒน์ฯ”ยื่นประมูล ม.เนชั่น สู้ ม.ศรีปทุม