นิว เอสเคิร์ฟ”มาแรง! รัฐ-เอกชน จับมือ ผลักดันอุตสาหกรรม 4.0

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ถูกบรรจุไว้ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ การจะส่งเสริมในบรรผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและใช้ระบบเหล่านี้ ต้องได้รับการสนับสนุนและให้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน